Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Στυλίδας: Πως θα γίνει η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 10:11 Δήμος Στυλίδας: Πως θα γίνει η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα

Απαγορεύεται η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών…

Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νέου νόμου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Δήμος Στυλίδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένο σχέδιο κάτοψης κοινόχρηστου χώρου (σκαρίφημα) ή τοπογραφικό διάγραμμα, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας (τηλ. 22383 50142).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

• Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων

• Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑΜΕΑ)

• Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.)

• Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγού όδευσης τυφλών

• Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

• Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών.

Επισημαίνεται τέλος ότι σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου ατελώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).