Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 18:39 Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Λοκρών

Προσκλήσεις για την 6η (Ειδική) και 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, έστειλε στους συναδέλφους της η Πρόεδρος του ΔΣ, Μάιτα Γιαννοπούλου.

Οι συνεδριάσεις θα γίνουν την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 στις 19:30’ και 20:00’ αντίστοιχα.

Μοναδικό θέμα της Ειδικής συνεδρίασης είναι η «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Λοκρών». Εισηγητές είναι η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Βασιλική Ανέστη και ο Δημοτικός Ταμίας  Γεώργιος Πέτρου.

Αναλυτικά και τα θέματα της τακτικός συνεδρίασης που θα ακολουθήσει:

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 3-4-5/2020.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Μείωση μισθώματος των εκμισθωμένων ακινήτων Δήμου Λοκρών λόγω πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας (κορωνοϊού Covid-19)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2020

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Επί αιτήσεως εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E. (συστάθηκε από τις εταιρείες VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ)  περί λύση μίσθωσης με τη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ακινήτου στη Θέση “ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ” Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών σταθμός κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία 85-LARYMNA

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 6ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 8ο : Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης Κος  Κων/νος Πέτρου)

Θέμα 9ο :  Επικαιροποίηση μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ»

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης για την πρόσκληση ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ για δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)