Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λοκρών: Σημαντικά θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 22:37 Δήμος Λοκρών: Σημαντικά θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στις 14:00'  στο Δημοτικό Κατάστημα στην Αταλάντη, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών με τέσσερα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα.

Πρόκειται για δύο σημαντικές υποβολές προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και για πρόσληψη προσωπικού, αλλά και αποδοχή δωρεάς.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» / Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή πρότασης στη πρόσκληση ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ για δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Λοκρών

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ..

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή συμβάσεων δωρεάς.