Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: Τα ονόματα για την πυροπροστασία

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 12:47 Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: Τα ονόματα για την πυροπροστασία

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 16 ατόμων που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τις θέσεις ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας.

Συνολικά έγιναν 44 αιτήσεις με την τελική επιλογή να παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: