Από σήμερα οι αιτήσεις για το Κοινωφελές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - Όλες οι θέσεις στη Φθιώτιδα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 09:40 Από σήμερα οι αιτήσεις για το Κοινωφελές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - Όλες οι θέσεις στη Φθιώτιδα

36.500 θέσεις στο σύνολο σε ΟΤΑ και άλλα Νομικά Πρόσωπα…

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες στο πλαίσιο της δράσης του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», που έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Δείτε μέσα από το LamiaReport όλες τις θέσεις για τους Δήμους της Φθιώτιδας, την Περιφέρεια, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς, την Ιερά Μητρόπολη, το ΕΚΑΒ Λαμίας και τον ΕΟΠΥΥ Φθιώτιδας (Προσοχή έχουν προστεθεί θέσεις):

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  15

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  2

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  2

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  2

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  5

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  6

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  5

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  2

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  2

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  2

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  3

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  9

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  7

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  1

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  10

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  6

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  3

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  40

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  5

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  11

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  3

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  3

ΔΕ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  9

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  1

ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  10

ΔΕ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΔΕ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  1

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ  1

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  3

ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3

ΤΕ  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ  1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  4

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  4

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  4

ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ  2

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  6

ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  3

ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  1

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  2

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  5

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  12

ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  3

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  2

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  3

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  1

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΔΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  1

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1

ΤΕ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  1

ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  1

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  2

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ  1

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  3

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  5

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  3

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΔΕ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  2

ΔΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  3

ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  2

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  1

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1

ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1

ΠΕ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ  1

ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  1

ΠΕ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  2

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  12

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  2

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  2

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  3

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ΔΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  3

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  3

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΠΕ  ΓΕΩΛΟΓΩΝ  1

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  3

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  1

ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  1

ΕΣΤΙΑ ΕΚΚΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  1

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΔΟΜΟΚΟΣ)

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2

ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1

ΤΕ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1

ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2

ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  3

ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  1

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΠΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1

ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  2

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  3

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  3

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ  1

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  1

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  4

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1

ΔΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2

ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  2

ΤΕ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  2

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  8

ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1

ΤΕ  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  3

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  3

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  3

ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  3

ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  1

ΤΕ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  2

ΠΕ  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  7

ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1

ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ  4

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  12

ΠΕ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  2

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  3

ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  2

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1

*Η παραπάνω κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τις θέσεις στο νομό Φθιώτιδας. Φορείς όπως για παράδειγμα η Περιφέρεια Στερεάς, ο ΟΠΕΚΑ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στερεάς, το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΠΥΥ έχουν και σε άλλες περιφερειακές ενότητες θέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, πατώντας ΕΔΩ.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)

• αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω

• ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό

• ηλικία

• αριθμός ανηλίκων τέκνων

• γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

• δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και

• ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com