Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομική την Παρασκευή στο Δήμο Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020 18:31 Οικονομική την Παρασκευή στο Δήμο Στυλίδας

Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 στις 10:00’ το πρωί σε αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Καταστήματος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Δημάρχου και πρόεδρου της Επιτροπής, Βιργινίας Στεργίου τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1 : Έκδοση Χ.Ε.Π. – ορισμός υπολόγου

Θέμα 2 : « Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών »

Θέμα 3 : Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης της Δημάρχου Στυλίδας στην Αθήνα

Θέμα 4 : Αποδοχή χορηγίας  της παραχώρησης χρήσης ακινήτου, στη Γλύφα, χωρίς μίσθωση

Θέμα 5 : Αποδοχή χορηγίας  της παραχώρησης χρήσης ακινήτου, στην Παραλία Ραχών, χωρίς μίσθωση

Θέμα 6 : Αποδοχή δωρεάς- χορηγίας  του Ιδρύματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ για την επισκευή κτηριακής εγκατάστασης  Νηπιαγωγείου Ραχών

Θέμα 7 : Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

Θέμα 8 : Γνωμοδότηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : Ανακαίνιση και δια μόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας για τη δημιουργία νέου τμήματος, αναδόχου Χατζόπουλου Γεώργιου