Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λαμιέων: Με τηλεδιάσκεψη λόγω covid-19 η σημερινή συνεδρίαση

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 14:32 Δήμος Λαμιέων: Με τηλεδιάσκεψη λόγω covid-19 η σημερινή συνεδρίαση

Αποφασίζει για την αναστολή ή όχι του φετινού παζαριού…

Κατεπείγουσα αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Γιώργος Κυροδήμος.

Η αλλαγή ως προς τον τρόπο συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 14ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και των πρόσφατων εξαγγελιών του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ισχύουν από σήμερα 29-07-2020.

H συνεδρίαση ξεκινά στις 19:00’ με τηλεδιάσκεψη διαδικτυακά.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι 23, ανάμεσα σε αυτά και η αναστολή του φετινού παζαριού, λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. Την εισήγηση θα κάνει ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος:

Ας δούμε όμως όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατηγοριοποιημένα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8ο: Περί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 9ο: Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11ο: Σύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12ο: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 13ο: Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14ο: Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ .Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 16ο: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18ο: Έγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 20ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ            

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 21ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ         

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 22ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 23ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Εισηγητής: Δήμαρχος