Δήμος Καμένων Βούρλων: 22 θέματα στη Οικονομική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 11:44 Δήμος Καμένων Βούρλων: 22 θέματα στη Οικονομική Επιτροπή

Σημαντικά έργα και μισθώματα δημοτικών εκτάσεων περιλαμβάνει η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καμένων Βούρλων που συνεδριάζει σήμερα (3/8) στις 13:00’ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Γιάννη Συκιώτη.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι 22:

1. Έγκριση της αριθµ. 5.093/15-6-2020 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ( υπόθεση Αδάµ Νικόλαος κ.λ.π.)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αδελφοί Σταύρου Καββαδία)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μπούλιου Σταυρούλα κ.λ.π.)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση συζήτηση αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου κατά απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 στο ΣτΕ)

6. Έγκριση πρακτικών Α΄ επαναληπτικής δηµοπρασίας Εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στην παραλία Μώλου»

7. Καθορισµός κατώτατου ορίου µίσθωσης και όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού κτήµατος στη θέση ΣΤΡΩΜΑΤΑ Μώλου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

8. Καθορισµός κατώτατου ορίου µίσθωσης και όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού κτήµατος στη θέση Βάλτος Αγ. Τριάδας Μώλου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

9. Έγκριση πρακτικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε περιοχές της χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου Καµένων Βούρλων προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος

10.Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεωςΚΤΕΟ οχηµάτων

11.Αποδοχή δωρεών προς το ∆ήµο Καµένων Βούρλων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας covid-19

12.Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 2ου τριµήνου έτους 2020

13. 3 η Αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράµµατος του οικονοµικού έτους 2020.

14.Έγκριση πρακτικού ΙΙ Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ηλεκτρονικής δηµοπρασίας µε Α.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 89908 του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Ακαθάρτων ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

15. Έγκριση 3ου πρακτικού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο ¨Προµήθεια , Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

16.Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι & ΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια ∆ύο Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Εκσκαφέων – Φορτωτών µε Συνοδευτικό Εξοπλισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

17.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου»

18.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Μώλου, ∆.Ε. Καµένων Βούρλων στο ∆ήµο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου για τα έτη 2017-2018 (Α΄ φάση)»

19.Υποβολή αιτηµάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων Τ.Π.Σ.»

20.Έγκριση υποβολής πρότασης συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίµανσης Έργων ΟΤΑ» Β΄ ∆ράση

21.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονας Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδροµή Ταµείου Συνοχής», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο «Ωρίµανση Έργων ∆ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων»

22.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού και διεθνούς διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED & προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»(ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της Εγκυκλίου 163 (αριθµ. πρωτ. 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com