Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οι νέοι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους στα Τμήματα Υγείας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020 17:05 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οι νέοι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους στα Τμήματα Υγείας

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ιας Προέδρου σε τρία (3) Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα έγιναν οι εκλογές στα Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας& Βιοτεχνολογίας.

Οι εκλογείς ψήφησαν με ηλεκτρονική ψήφο και τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Τμήμα Ιατρικής

Πρόεδρος:  Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννούκας

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσοβαλάντης-Ιωάννης Τσούγκος

Τμήμα Κτηνιατρικής

Πρόεδρος:  Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Παπατσίρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Αναπληρωτής Καθηγητής Άρης Πούρλης

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Πρόεδρος:  Καθηγητής Δημήτριος Καρπούζας

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου