Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιστολή συμπαράστασης του Αρχιεπισκόπου προς το Μητροπολίτη Φθιώτιδας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 17:04 Επιστολή συμπαράστασης του Αρχιεπισκόπου προς το Μητροπολίτη Φθιώτιδας

Για τη δοκιμασία του Ποιμνίου του από τον πρόσφατο κυκλώνα…

Διαβάστε την επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Προέδρου αυτής Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου με παραλήπτη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών, για το δοκιμαζόμενο από τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα ποίμνιο του.

«Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

Πληροφορηθέντες εν αγωνία και βαθυτάτη θλίψει τάς εκ της προσφάτου κατακλυσμιαίας πλημμυρίδος απεριγράπτους παντοειδείς καταστροφάς εις περιοχές της καθ' υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, έγνωμεν εκφράσαι υμίν ένθεν μέν τήν φιλάδελφον ημών συμπαράστασιν, ένθεν δε την συμπάθειαν και αλληλεγγύην της Ιεράς Συνόδου προς το χειμαζόμενον υμών ποίμνιον, ως και την ολόθυμον ευχήν, όπως η καθ' υμάς Ιερά Μητρόπολις σύν Θεώ εξέλθη ως τάχιστα εκ της αλγεινής ταύτης δοκιμασίας.

Όλως συμμέτοχοι είς τόν θρήνον και την οδύνην πάντων των δεινώς πληγέντων, δεόμεθα όπως Κύριος ο Θεός παράσχη υμίν την εξ ύψους δύναμιν είς τόν μέγαν καί ευθυνοφόρον αγώνα πρός ενίσχυσιν των πλημμυροπαθών και επανόρθωσιν πασών των φοβερών ζημιών, διαφυλάττων άμα τήν καθ' υμάς Ιεράς Μητρόπολιν από πάσης παρομοίου φυσικής καταστροφής.

Έπί δε τούτοις, μετά των ευχών πάντων ημών πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν υπέρ της ταχίστης επανόδου των πληγέντων περιοχών της καθ' υμάς Ιεράς Μητροπόλεως εις το πρότερον κάλλος και την εξακολούθησιν, εν ηρεμία, ησυχία και προόδω, του βίου των κατοικούντων εν αυταίς, κατασπαζόμεθα τήν υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω και διατελούμεν μετ' αγάπης.»