Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 15:18 Οριστικά αποτελέσματα σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2019 του  ΑΣΕΠ  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, σαράντα επτά (47) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επίσης αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τα αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2019 Κατηγορίας ΔΕ (17 θέσεις) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).