Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση στο Δήμο Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 10:13 Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση στο Δήμο Στυλίδας

Με μοναδικό θέμα την «9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020», συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 11:00’ το πρωί διά περιφοράς, το ΔημοτικΌ Συμβούλιο Στυλίδας.

Στην πρόσκληση του ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χάδος περιγράφει ότι «το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι,  κατόπιν του αριθ. 52360/19-8-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να εγγραφεί στα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού του Δήμου ποσό για την κάλυψη  δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ ,  όπως αυτό  αποτυπώνεται στην 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού που αποτελεί και το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης».