Καραναστάσης: Υπεύθυνη και σοβαρή συζήτηση και όχι «κρυφτούλι» για τις Θερμοπύλες

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 16:36 Καραναστάσης: Υπεύθυνη και σοβαρή συζήτηση και όχι «κρυφτούλι» για τις Θερμοπύλες

Παρέμβαση του πρώην βουλευτή Φθιώτιδας Αποστόλη Καραναστάση για την αξιοποίηση των Θερμοπυλών σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τη φιλοξενία προσφύγων και την ανάμειξη του ΤΑΙΠΕΔ.

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΤΑΙΠΕΔ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών είναι ένα ακίνητο εκτάσεως 940.359,80 τ.μ. πρώην ιδιοκτησίας ΕΟΤ, που σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 231/02.04.2013 (ΦΕΚ 754/Β΄/02.04.2013) απόφαση της ΔΕΑΑ (Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων) περιήλθε στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ στις 9/9/2013 προχώρησε σε «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος απέβη άγονος, διότι δεν υπήρξε - εύλογα - καμιά  προσφορά!

Εύλογα, γιατί ο επενδυτής έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος (!!!) τη χρονοβόρα διαδικασία καθορισμού χωρικού προορισμού και πρόσδοσης επενδυτικής ταυτότητας δημοσίων ακινήτων του Ν. 3986/2011, μέσω της προετοιμασίας και έκδοσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων («ΕΣΧΑΔΑ»).

Διαδικασία που - ως όφειλε - ανέλαβε την διεκπεραίωσή της το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που την συνοδεύει , ώστε μετά την διαβούλευση με τους φορείς της περιοχής,  προωθείται για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε  να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου για τον πιθανό επενδυτή.

Η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται - κατά την άποψη μου - να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2021, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει και η χρονοβόρα διαγωνιστική διαδικασία.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

  1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το ΔΣ της ΕΤΑΔ, κατά την με αριθ. 488/11.03.2016 συνεδρίασή του, ενέκρινε την παραχώρηση κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος των δύο (2) ακινήτων (παλιών Ξενοδοχείων) με τους τίτλους «ΑΙΓΛΗ» και «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ» στην περιοχή των Θερμοπυλών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής εντολής του ΤΑΙΠΕΔ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτήν (την Π.Σ.Ε.) για να στεγασθούν προσωρινά οι διερχόμενοι πρόσφυγες από την περιοχή της Φθιώτιδας.

Με την με υπ’ αρ. 8935/27.12.2017 Απόφαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, η παραχώρηση παρατάθηκε έως 31.12.2017 και ακολούθησαν διαδοχικές παρατάσεις έως σήμερα !!! (Η επιφύλαξη μου τότε - δεν ήταν άρνηση - για τον χώρο των Θερμοπυλών, στην σύσκεψη στο γραφείο του κ. Μπακογιάννη, μικρή σημασία έχει).

  1. Β’ Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας

Με την από 26 Νοεμβρίου 2004 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (νυν ΕΤΑΔ Α.Ε.) και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος το κτίριο γραφείων διοίκησης, ήτοι ένα ισόγειο κτίριο, με συνολικό εμβαδόν 120 τ.μ. περίπου, με σκοπό αποκλειστικά τη στέγαση του υπό ίδρυση τότε Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδος, που έχει έδρα τις Θερμοπύλες. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίσθηκε για  δέκα (10) έτη, ήτοι μέχρι την 26 Νοεμβρίου 2014.

Tο ΔΣ της ΕΤΑΔ, κατά την με αριθμό 452/30.12.2014 συνεδρίαση, ενέκρινε την παράταση της προσωρινής σύμβασης της εν λόγω παραχώρησης για έναν (1) επιπλέον χρόνο, ήτοι μέχρι 26.11.2015 και κατά την με αριθμό 475/16.12.2015 Συνεδρίασή του, αποφάσισε την παράταση της σύμβασης παραχώρησης, προσωρινά και χωρίς αντάλλαγμα, για δύο (2) ακόμη έτη, ήτοι μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να συνεχίσει να στεγάζεται το Β’ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδος και ακολούθησαν συνεχείς παρατάσεις.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Είναι βέβαιο ότι η Φθιώτιδα θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με κριτήρια ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας στους φιλοξενούμενους ό,τι προβλέπει ο πολιτισμός μας και οι αξίες του λαού μας. Πάντα, βέβαια, κατόπιν συμφωνίας της πολιτείας με τους τοπικούς φορείς.

Αυτό φυσικά προϋποθέτει σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση και όχι το «κρυφτούλι» που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες στο κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και αντιπαραθέσεις υπουργών στο υπουργικό συμβούλιο για τις Θερμοπύλες. Όλοι γνωρίζουν ότι για τη δημιουργία νέας δομής στον χώρο, υπάρχει ΦΕΚ από τον Μάϊο.

Κατά την άποψή μου, σε ότι αφορά την συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να δρομολογηθούν :

  • Η φιλοξενία των προσφύγων σε ανθρώπινες δομές, με την σταδιακή αποχώρηση από τις Θερμοπύλες, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όσων σήμερα φιλοξενούνται εκεί.
  • H αξιοποίηση του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών με την δημοπράτηση της σχετικής μελέτης που θα πρέπει να γίνει από τον Δήμο Λαμιέων. Να σημειώσω ότι η διαδικασία της αξιοποίησης αυτής ξεκίνησε το 2013  με ένα ‘μνημόνιο συνεργασίας’ μεταξύ του τότε Δημάρχου κ. Κοτρωνιά, της Προϊσταμένης της ΙΔ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Παπακωνσταντίνου και εμού ως προέδρου του ΤΕΕ. Συνεχίστηκε με τον επόμενο Δήμαρχο κ. Νικ. Σταυρογιάννη και ολοκληρώνεται με τον νυν Δήμαρχο κ. Ευθ. Καραΐσκο.  Μια διαδρομή με πολλά θέματα προς επίλυση, ΚΑΣ, Δασαρχείο, υποβιβασμός Ν.Ε.Ο. από πρωτεύων σε δευτερεύων Οδικό Δίκτυο κλπ .

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα από την πρόταση του ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ, που θα υποβάλει το ΤΑΙΠΕΔ, με τις δεσμεύσεις απέναντι στον αρχαιολογικό και δασικό νόμο και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παρατηρήσεις των φορέων, είναι εφικτό:

Α. Να αρχίσει να αξιοποιείται ο Ιστορικός και Αρχαιολογικός Χώρος των Θερμοπυλών αλλά και το σύνολο του ιστορικού τριγώνου. Θυμίζω ότι έχει κατατεθεί σχετική πρόταση την άνοιξη του 2019, για την ανακατασκευή της γέφυρας της Αλαμάνας, που εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε σε συγκέντρωση στη Λαμία από τον τότε Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και η οποία προφανώς πάγωσε με την ανάληψη της εξουσίας από την ΝΔ τον Ιούλιο του 2019. Η εκπόνηση  ενός σχεδίου από ειδικούς ιστορικούς για την αξιοποίηση της περιοχής κρίνεται αναγκαία.

Β. Να δημιουργηθούν  οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής των Θερμοπυλών αλλά και των υπολοίπων που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ (δυο στα Καμένα Βούρλα, Λ. Υπάτης, Πλατύστομο) και την ΕΤΑΔ(ψωρονέρια).

Γ. Να δοθεί λύση του προσφυγικού – μεταναστευτικού θέματος στην Φθιώτιδα, στα πλαίσια του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΠ. Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com