Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λαμιέων: Δωρεά μιας κλίνης ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 07:56 Δήμος Λαμιέων: Δωρεά μιας κλίνης ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Λαμίας

Με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη η 20η και 21η συνεδρίαση του ΔΣ Λαμιέων. Τα 45 θέματα της ημερήσιας διάταξης…

Τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών φέρνει τηνειδική 20η και την 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων να γίνεται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Γιώργου Κυροδήμου.

 Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio.

Η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:00' με θέμα "Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019" και εισηγητή το Δήμαρχο Θύμιο Καραΐσκο.

Θα ακολουθήσει η 21η συνεδρίαση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι 45 χωρισμένα σε 9 κατηγορίες.

Μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και η προμήθεια και δωρεά μίας κλίνης ΜΕΘ με τον εξοπλισμό της στο ΓΝ Λαμίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19.

Η δωρεά περιλαμβάνει: (α) κλίνη κατάλληλη για νοσηλεία ασθενών στην μονάδα εντατικής θεραπείας με στρώμα κατάλληλο για κλίνη ΜΕΘ, (β) αναπνευστήρα ΜΕΘ βαρέως τύπου πολλαπλών δυνατοτήτων, (γ) monitor κατάλληλο για κλίνη ΜΕΘ, (δ) αντλία χορήγησης υγρών και φαρμάκων, (ε) αντλία χορήγησης φαρμάκων με σύριγγα και (στ) βάση διαχείρισης τρο-φοδοσίας αντλιών (6) υποδοχών με στάτο αντλιών χορήγησης φαρμάκων.

Στο ΔΣ θα συζητηθεί επίσης και η λήψη μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο: Περί έγκρισης Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Έγκριση προμήθειας και δωρεάς μίας κλίνης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και του εξοπλισμού της στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και  τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού  του Δήμου  έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Περί «Υπεκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Περί «Καταγγελία της μίσθωσης του κυλικείου Κ.Ι.Ε. Θερμοπυλών, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία της μισθώτριας Κοτρώστου Αντωνίας και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης  επιχειρήσεων  που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος  2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Ανάκληση της υπ ’αριθμ 188/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 13ο: Έκθεση του  Δημάρχου επί των διαδικασιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαμιέων 2014-2019

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Λύση της έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Θέμα 15ο: Ορισμός τακτικού μέλους στην επιτροπή επιλογής δικηγόρου με τον αναπληρωτή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 16ο: Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας– Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 18ο: Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση κτηρίου, προσθήκης στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Υπάτης, για την στέγαση του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας και τη λειτουργία Αστεροσκοπείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Παραχώρηση πρ. Δημοτικού Σχολείου Κόμματος στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Δ.Δ. Κόμματος Δ. Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 20ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2021-2022

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το   σχολικό έτος 2021-2022

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 22ο: Ρυθμίσεις θεμάτων για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 23ο: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού του Δήμου Λαμιέων και τη λειτουργία Κέντρου Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 24ο: Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2020-2021 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 25ο: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 26ο: ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  παιδικών και βρεφονηπιακών  σταθμών Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 27ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 28ο: Κατάρτιση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ.έτους 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 29ο: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων», (Τροποποίηση - Συμπλήρωση των με αριθ. 452/2017 και 57/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 30ο: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 31ο: Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 32ο:   Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 33ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 34ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 35ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 36ο: Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 37ο: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ »

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 38ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 39ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 40ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου:«Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 41ο: Παράταση προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 42ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 43ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 44ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 45ο: Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

Εισηγητής: Δήμαρχος