Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτό είναι το σχέδιο προϋπολογισμού και το Πρόγραμμα Δράσης 2021 του Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020 12:23 Αυτό είναι το σχέδιο προϋπολογισμού και το Πρόγραμμα Δράσης 2021 του Δήμου Λαμιέων

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη στις 15:00’, η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, που έχει το χαρακτηρισμό της ειδικής, καθώς θα συζητηθούν τα θέματα του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021.

Δείτε τα θέματα και πατήστε πάνω στα ενεργά λινκ ώστε να δείτε το σχέδιο προϋπολογισμού και το ΟΠΔ.

Θέμα 1ο: Έγκριση ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος