Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποια επιδόματα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στο τέλος του μήνα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 21:21 Ποια επιδόματα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στο τέλος του μήνα

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού (Α21)

-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα Στέγασης

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

  -Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

-“Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”

-Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020.

-“Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019”

-Συνεισφορά δημοσίου για  δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020  (Πρόγραμμα Γέφυρα)

Χρήσιμες πληροφορίες για κάθε επίδομα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ.