Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διά περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 09:11 Διά περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Δημήτρη Παληογεώργου.

Οι ώρες όπου θα μπορούν να κατατεθούν εγγράφως οι τοποθετήσεις των μελών για τις εισηγήσεις είναι μεταξύ 12:00’ και 14:00’.

Τα θέματα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τις Ιαματικές Πηγές {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο: Έγκριση παρουσίασης του Δήμου Δομοκού στην έκδοση Tourist Guide of Greece 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200 € για την προμήθεια 200 πολιτισμικών λευκωμάτων {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ που αφορά στον εορτασμό της 7ης Μαρτίου 1878 στην Κοινότητα Παλαμά {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο: Έγκριση Σχεδίου Δράσης Δήμου Δομοκού για την Προστασία των Αστέγων κατά την περίοδο του Χειμώνα {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο: Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δομοκού για το σχολικό έτος 2020-2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 7ο: Α΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού έτους 2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης απόδοσης κυριότητας οικοπέδου  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 9ο: Έγκριση τριμηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων 4ου Τριμήνου έτους 2019  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 10ο: Έγκριση τριμηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων 1ου Τριμήνου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 11ο: Έγκριση τριμηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων 2ου Τριμήνου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 12ο: Έγκριση τριμηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων 3ου Τριμήνου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 13ο: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 14ο: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 15ο: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 16ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 17ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}