Πρόσκληση του Δήμου Λοκρών για τα «κόκκινα οικόπεδα» της Μαλεσίνας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 17:37 Πρόσκληση του Δήμου Λοκρών για τα «κόκκινα οικόπεδα» της Μαλεσίνας

Συγκέντρωση δικαιολογητικών…

Πρόσκληση απευθύνει ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές, στους κατοίκους της Μαλεσίνας των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη κ’ Μαχαλά» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α’Β) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, να προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας τους.

Η προθεσμία είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17 Μαΐου ως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Παραχωρητήρια από το Ελληνικό Δημόσιο

2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαια νυν και δικαιοπαρόχων)

3. Έγγραφα δανειοδοτήσεων, εγγραφής υποθήκης κ.λπ.

4. ΕΝΦΙΑ, Ε9

5. Διοικητικές πράξεις (οικοδομικές άδειες κ.λπ.)

6. Δικαστικές αποφάσεις

7. Αίτηση Υποβολής στο Γραφείο Κτηματογράφησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών

8. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

9. Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης

10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έχουν στη διάθεση τους.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση