Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Δήμος Λοκρών ζητεί ναυαγοσώστες

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 10:21 Ο Δήμος Λοκρών ζητεί ναυαγοσώστες

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί, ανακοίνωσε ο Δήμος Λοκρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Πλατεία Δημαρχείου 1, ΤΚ. 35200 Αταλάντη (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δημητρίου Κωνσταντίνος και Μοδιάτη Βασιλική. Τηλ. επικοινωνίας: 22330–23707 και 22330-22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00-15:00).

Περισσότερα ΕΔΩ.