Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού στα θέματα της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Π.Σ. Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 18:23 Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού στα θέματα της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Π.Σ. Στερεάς

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου…

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 στις 10:00’ το πρωί, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της 7ης τακτικής του συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του ΠΣ Ηλία Σανίδα, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Τα θέματα:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας: 1ητακτική /2021, 2ητακτική/2021, 3ητακτική/2021, 4ητακτική/2021, 5ηειδική/2021  και 6ητακτική/2021.

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει και ειδικότερα:  α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού  Οργανισμού, 

β) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, 

γ) Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ποσού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας στο μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού,

δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του  Αναπτυξιακού Οργανισμού,

στ) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέμα 3ο: Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος , κ. Ηλίας Κυρμανίδης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΔΕ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Θέμα 4ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2021.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 7ο: Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2015ΕΠ56600004 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2017ΕΠ06600028 του  Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα  Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 10ο: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 11ο: Συγκρότηση Επιτροπών Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996)  Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε  πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 13ο: Επικύρωση της υπ αριθ. 1221/05-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών και  Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός..

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 14ο: Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου  έτους 2021.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 15ο: Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.

Θέμα 16ο: Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 17ο: Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.

Θέμα 18ο: Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.  Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους  2021.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας , κ. Γεώργιος Δελμούζος.

Θέμα 19ο: Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής  άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την Π. Ε. Φθιώτιδας - Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com