Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ένα εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 13:52 Ένα εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. και έχει ισχύ 24 μήνες.