Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεχείς οι έλεγχοι στα λιμάνια της Φθιώτιδας και όλης της χώρας

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021 20:26 Συνεχείς οι έλεγχοι στα λιμάνια της Φθιώτιδας και όλης της χώρας

Αύξηση της επιβατικής κίνησης παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιουλίου στα λιμάνια όλης της χώρας ανάμεσα σε αυτά και τα λιμάνια της Φθιώτιδας.

Όπως είχε δηλώσει στο LamiaReport ο Λιμενάρχης Στυλίδας Αντιπλοίαρχος ΛΣ Ευθύμιος Βέτσικας, οι έλεγχοι είναι συνεχείς και κανείς δεν περνάει χωρίς να έχει τα απαραίτητα αποδεικτικά ότι δε νοσεί ή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο που οι επισκέπτες των Ελληνικών νησιών  έπρεπε να έχουν τα ίδια έγγραφα προκειμένου να επιστρέψουν στην ηπειρωτική χώρα.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

-Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

-Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

-Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

-Εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.