Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκδήλωση της Μητρόπολης Φθιώτιδας για την παραλαβή σύγχρονου αιματολογικού ταχυ-αναλυτή

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 19:39 Εκδήλωση της Μητρόπολης Φθιώτιδας για την παραλαβή σύγχρονου αιματολογικού ταχυ-αναλυτή

Εκδήλωση για την επίσημη παραλαβή από την εταιρεία ALVO του αυτόματου αιματολογικού ταχυ-αναλυτή OLO, την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στις 12:30μμ, διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Δείτε τι αναφέρει στην πρόσκληση - παρουσίαση η ΙΜ Φθιώτιδας:

«Η ἑταιρεία ALVO ἀναγνωρίζοντας τό σημαντικό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ ἡ Μητρόπολή μας, μέ τίς τρεῖς (3) Μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων, πού λειτουργοῦν στη Λαμία, στή Στυλίδα καί στή Σπερχειάδα, καί ἐκτιμώντας τό ὑψηλό ἐπίπεδο

εὐθύνης στήν ὑγειονομική διαχείριση τῆς πανδημίας ἀπό τίς τρεῖς αὐτές Μονάδες ἀλλά καί ἀπό ὅλα τά Ἱδρύματα καί τίς Δομές τῆς Μητροπόλεώς μας, σέ σημεῖο ὥστε νά μήν ἔχει ἐμφανισθεῖ ἕως τώρα, οὔτε ἕνα κροῦσμα κορωνοϊοῦ,

οὔτε στό προσωπικό, οὔτε στούς φιλοξενουμένους, ἀποφάσισε νά χορηγήσει δωρεάν στήν Μητρόπολή μας αὐτό τό μοναδικό καί ὑπερσύγχρονο μηχάνημα, το ὁποῖο θά καλύψει τίς ἀνάγκες καί τῶν τριῶν Μονάδων Φροντίδας Ἡλικιωμένων,

ἀλλά καί τῶν λοιπῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας καί θά ἀναβαθμίσει ἀκόμα περισσότερο τίς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παρεχόμενες ὑπηρεσίες μας.

Ὁ αὐτόματος αἱματολογικός ταχυ-αναλυτής ὑψηλῆς τεχνολογίας, OLO, ἀποτελεῖ τόν πρῶτο διεθνῶς φορητό ταχυ-αναλυτή αἵματος, πού προσφέρει πλήρη διαγνωστικά ἀποτελέσματα αἱματολογικῆς ἐξέτασης μέ ὑψηλή ἀκρίβεια ἐντός λίγων λεπτῶν. Χάρη στό ψηφιακό μικροσκόπιο ὑψηλῆς τεχνολογίας, πού διαθέτει, καί τον ἀλγόριθμο τεχνητῆς νοημοσύνης, πού χρησιμοποιεῖ, ἔχει τη δυνατότητα νά ἐπεξεργαστεῖ ἀποτελέσματα μέ μόλις δύο σταγόνες αἵματος, πού λαμβάνονται εἴτε ἀπό τό δάχτυλο εἴτε ἐνδοφλέβια. Ὑπολογίζει τά ἐρυθρά αἱμοσφαίρια, τά λευκά αἱμοσφαίρια καί τά αἱμοπετάλια σέ δεῖγμα αἵματος. Ἐνῶ, μπορεῖ νά προσφέρει σύνθετες ἀναλύσεις σχετικά μέ τό μέγεθος των κυψελῶν, τό σχῆμα καί ἡ ἐνδοκυτταρική μορφολογία.

Τά ἀποτελέσματα παρέχονται σέ λίγα λεπτά, ἐμφανίζονται στήν ὀθόνη και διατίθενται ἄμεσα γιά ἐκτύπωση καί e-mail. Μπορεῖ νά μεταφερθεῖ εὔκολα και εἶναι ἰδανικός για Πρωτοβάθμιες ὑποδομές ὑγείας, καθώς με πολύ οἰκονομικό τρόπο καί λιγοστά ἀναλώσιμα σέ σχέση με συμβατικούς αἱματολογικούς ἀναλυτές νά παράξει μεγάλο ὄγκο ἀποτελεσμάτων γιά διαφορετικούς ἀσθενεῖς σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.»