Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 πτυχιούχων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 10:18 Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 πτυχιούχων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Οι εισακτέοι του διαγωνισμού θα κατανεμηθούν στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία (σε παρένθεση οι θέσεις που αντιστοιχούν σε Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία):

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 (2-2)

Μηχανικών 43(από 1 σε κάθε ειδικότητα)

(14 πολιτικοί μηχανικοί, 15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί)

Μετεωρολογίας 19 (1-1)

Νομικής 18 (1-1)

Οικονομικών 32 (2-2)

Υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα (Δείτε ΕΔΩ), εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.