Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Μακρακώμης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 10:00 Δήμος Μακρακώμης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης

Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός…

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μακρακώμης θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12.30' μ.μ. έως 13.30 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • «Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικά Πρόγραμμα του Δήμου Μακρακώμης οικονομικού έτους 2022».
  • «Διατύπωση γνώμης και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση τον προσχεδίου του Προϋπολογισμού τον Δήμου Μακρακώμης οικονομικού έτους 2022»

Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μακρακώμης Θα πρέπει κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης ή να καταθέσουν ιδιοχείρως το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας το οποίο θα τους επιδοθεί ιδιοχείρως από τον υπάλληλο της Γραμματείας της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μακρακώμης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μακρακώμης ο οποίος Θα βρίσκεται για τον σκοπό αυτό, στο ισόγειο τον Παλαιού Δημαρχείου στην οδό Μπαλτσάκη 4 στην Κοινότητα Σπερχειάδας και θα υπογράφει αποδεικτικό παραλαβής για κάθε παράδοση ειδικού εντύπου ψηφοφορίας ή να το αποστείλουν με e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου k.liagkas@d imosmakrakomίs.gov.gr (e-mαil της Γραμματείας της Επιτροπής Διαβούλευσης).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση Θα επαναληφθεί "δια περιφοράς" την επόμενη ημέρα, Πέμπτη29 Ιουλίου 2021 τις ίδιες ώρες.