Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δράσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στα Καμένα Βούρλα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 14:58 Δράσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στα Καμένα Βούρλα

Κατά το διάστημα 23 – 28 Ιουλίου 2021 η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, πραγματοποίησε επισκέψεις στον Δήμο Καμένων Βούρλων με στόχο τόσο τη δικτύωση με τοπικές Αρχές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας, όσο και την ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της εξάρτησης.

Οι εργαζόμενοι της Κινητής Μονάδας συναντήθηκαν στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων Ιωάννη Συκιώτη, ενώ επισκέφτηκαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καμένων Βούρλων, Στεργιανή Μαντζιούρα (Ψυχολόγο), Αθανασία Μίχα (Κοινωνική Λειτουργό) και Μαρία Κουτρή (Διοικητικό).

Επίκεντρο των συναντήσεων υπήρξε η ενημέρωση για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον χώρο του Πολυδύναμο Κέντρου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λαμία, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και τους τοπικούς Φορείς βάσει των αναγκών της περιοχής στον τομέα των εξαρτήσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Πολιούχο Άγιο της περιοχής, η Κινητή Μονάδα σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποίησαν εξόρμηση με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τις εξαρτήσεις με διανομή έντυπου υλικού και παροχή πληροφοριών για τις νέες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στην πόλη της Λαμίας.

Οι νέες Μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λαμία βρίσκονται επί της οδού Βασιλικών 20 και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε σχέση με τις εξαρτήσεις από ναρκωτικά, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 22310 45456 & 22310 67885.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών και χωρίς διακρίσεις. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας και του Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΚΕΘΕΑ στη Λαμία εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».