Σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 13:57 Σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με τηλεδιάσκεψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Ηλία Σανίδα.

Η 8η τακτική συνεδρίαση περιλαμβάνει 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ανάμεσα σε αυτά, η Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και το έργο του κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Βασιλικών στη Λαμία.

Αναλυτικά τα θέματα ανά κατηγορία:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 7ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Θέμα 2ο: Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) για την  ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 3ο: Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για  τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής  Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021-2030.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΔΕ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Θέμα 4ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2021.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης π/υ έργων της ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ της Π.Στ.Ε. για  το έτος 2021.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600023 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 10ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 11ο: Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της  ΣΑΕΠ566.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα 12ο: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, [κατασκευή  κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Βασιλικών (Jumbo)].

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΔΩΡΕΑ

Θέμα 13ο: Δωρεά Μηχανημάτων στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας, κ. Γεώργιος Δελμούζος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 14ο: Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 15ο: 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Θέμα 16ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση  τουριστικών πλόων.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Θέμα 17ο: Παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στις περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α’ 96/11.06.2021).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κων/νος Μπακομήτρος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 18ο: Έγκριση πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής  άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για την Π. Ε. Φθιώτιδας  - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΔΡΩΝ

Θέμα 19ο: Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) της  Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος της Π.Ε.Φωκίδας.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας, κ. Γεώργιος Δελμούζος.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση