Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φθιώτιδα: Τρεις ακόμη μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2021 14:50 Φθιώτιδα: Τρεις ακόμη μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ…

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μόνιμοι διορισμοί 1.521  υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της  Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Πιο αναλυτικά:

· Τριακόσιοι ενενήντα τρείς (393) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

·  Χίλιοι εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση 9.986 διοριστέων σε Α/Βαθμια, Β/Βαθμια και Μουσικά Σχολεία, φθάνοντας τους 11.507

Για τη Φθιώτιδα είναι τρεις ακόμη εκπαιδευτικοί.

Δύο (2) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

ΠΕ87.08

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ88.01

ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μία (1) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

ΠΕ91.01

ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των ονομάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια οι νεοδιοριζόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Για την κάλυψη των υπολοίπων 193 θέσεων, κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ02.01, ΔΕ02.02, ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02 και ΤΕ16, θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 ΑΣΕΠ.