Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ηλεκτρονική προανάρτηση ακινήτων για τις ΠΕ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021 09:32 Ηλεκτρονική προανάρτηση ακινήτων για τις ΠΕ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ανακοινώθηκε ότι από 13/09/2021 έως 27/10/2021 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική Προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης για τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Η συμμετοχή όσων υπέβαλαν δήλωση  στην διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και αποφεύγουν  άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.