Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021 20:52 Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες  είκοσι δύο (22) Δημοτικούς Συμβούλους και πέντε (5) απόντες από τη μείζονα αντιπολίτευση.

Συζητήθηκαν επτά τακτικά θέματα και τέσσερα προ ημερησίας διάταξης: 

Θέμα 1 : 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (21), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)  Θέμα 2 : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. Κατά πλειοψηφία (16), κατά ψήφισε η μείζονα αντιπολίτευση και η «Λαϊκή Συσπείρωση» (6)
Θέμα 3 : Διάλυση σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β». Κατά πλειοψηφία (21), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)
Θέμα 4 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021. Ομόφωνα(22)
Θέμα 5 : Ορισμός εκπροσώπων. Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)
Θέμα 6 : Λύση μίσθωσης ακινήτου με την εταιρία CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ομόφωνα(22)
Θέμα 7 : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Δημάρχου για άδεια από τα καθήκοντά της για το χρονικό διάστημα 20/09/2021 – 24/09/2021. Ομόφωνα(22)

 Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:

1. Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(22)
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Ελένης Βαρδαλά του Δημητρίου περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου (Αναβλήθηκε Ομόφωνα)

3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως των Αθηνά-Ειρήνη Σακελλαρίου του Ανδρέα, Μάρθας Σακελλαρίου του Ανδρέα και Νικόλαου Τσιάρα περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου. (Αναβλήθηκε Ομόφωνα)

4. Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (Αναβλήθηκε Ομόφωνα)