Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θέση ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 12:38 Θέση ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Λοκρών

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ανακοίνωσε ο Δήμος Λοκρών.

Η θέση αφορά την επικουρία σε τεχνικά θέματα σχετικά με - την πραγματοποίηση μελέτης, ελέγχου και επίβλεψης της εγκατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, με την κατάρτιση των προδιαγραφών του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με τον υπολογισμό του κόστους της εργασίας και των υλικών καθώς και των άλλων δαπανών της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεων του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδιοι υπάλληλοι Βασιλική Μοδιάτη και Κωνσταντίνος Δημητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 22330-223707 (Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 – Τ.Κ. 35200 – ΑΤΑΛΑΝΤΗ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

Περισσότερα ΕΔΩ.