Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 08:53 Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λαμίας

Δείτε που και πότε…

Την Κυριακή 26/09/2021 λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυα γραμμών Μέσης Τάσης θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Λαμιέων:

Στα αρδευτικά ΔΔ Μοσχοχωρίου και στο Εργοστάσιο ΙΟΛΗ από ώρα 08:00’ έως 12:00’.

Επίσης θα γίνουν 30λεπτες διακοπές ρεύματος από 08:00’ έως 08:30’ και από 11:30’ έως 12:00’ στα ΔΔ Ν Κρικέλλου και στο οικισμό Αλεπόσπιτων για να εκτελεστούν οι απαραίτητοι χειρισμοί στις ηλεκτροφόρες γραμμές Μέσης Τάσης.

Σε τμήμα της ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ και συγκεκριμένα στα Εργοστάσια FARMAZAK & ΠΑΝΕΛΚΟ από ώρα 08:00’ έως 12:00’.

Επίσης θα γίνουν 30λεπτες διακοπές ρεύματος από ώρα 08:00’ έως 08:30’ και από ώρα 11:30’ έως 12:00’ σε όλη την ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ για να εκτελεστούν οι απαραίτητοι χειρισμοί στις ηλεκτροφόρες γραμμές Μέσης Τάσης.

Στο Βόρειο τμήμα της πόλης της Λαμίας και συγκεκριμένα πάνω από το super market LIDL έως και τα Ενωμένα Λατομεία Λαμίας Μπλάνης από ώρα 12:00’ έως 15:00’ .

Επίσης θα γίνουν 5λεπτες διακοπές ρεύματος από ώρα 12:00’ έως 12:05’ και από ώρα 14:55’ έως 15:00’ στα ΔΔ Ροδίτσας , Ν. Μαγνησίας για να εκτελεστούν οι απαραίτητοι χειρισμοί στις ηλεκτροφόρες γραμμές Μέσης Τάσης.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.