Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 08:26 Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Με φυσική παρουσία όσων είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 15:00’.

Βασική προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες να έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και για όσους έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].

Για όσους δεν πληρούν τους παραπάνω όρους υπάρχει η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου Γεώργιο Κυροδήμο ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με e-mail μέχρι την 25-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ́, για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Τα οκτώ θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο: Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2021 –Τυχόν μεταβολές οικισμών από την τελευταία απογραφή έτους 2011

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο  τρίμηνο οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 2 στρ. στην θέση «Αλώνια Μοιρά» της Κοινότητας Υπάτης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 30 στρ. στην θέση Μαυρομαντήλα της Κοινότητας Μ.Βρύση

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 9,5 στρ. στην θέση «Σχολικό» της Κοινότητας Ροδωνιάς

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 7ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 8ο: Παραχώρηση χρήσης 6ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος