Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στυλίδα: Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2022 - ΒΙΝΤΕΟ

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 10:25 Στυλίδα: Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2022 - ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, τακτική, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, με παρόντες αρχικά είκοσι δύο (22) Δημοτικούς Συμβούλους ενώ κατά τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων προσήλθαν δύο (2) ακόμη σύμβουλοι.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συνολικα συζητήθηκαν επτά τακτικά θέματα και πέντε προ ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2022. Κατά πλειοψηφία (14), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (10)

Θέμα 2. 11η  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (23), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)

Θέμα 3. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Στυλίδας»,  ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 Ομόφωνα(24)

Θέμα 4. Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021 Ομόφωνα(24)

Θέμα 5.  Έγκριση της αριθμ. 243/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., το οποίο εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας». Κατά πλειοψηφία (16), λευκό ψήφισε η μείζονα αντιπολίτευση (7) ,κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)

Θέμα 6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/2020 Α.Δ.Σ. – Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 Ν. 4604/2019). Ομόφωνα(24)

Θέμα 7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87/2018 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 5002232». Ομόφωνα(24)

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2022-2023. Ομόφωνα(22)

Θέμα 2. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2022-2023. Ομόφωνα(22)

Θέμα 3. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων. Ομόφωνα(22)

Θέμα 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης νέων αδέσποτων ζώων. Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)

Θέμα 5. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Αιθουσών. Ομόφωνα(22)

Δείτε βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνεδρίαση:

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας για το 2022 ψηφίσθηκε από την παράταξη της Δημάρχου Βιργινίας Στεργίου και τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Σταύρο Ζωγραφάκη.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε αντιδρώντας για τη μορφή που παρουσιάσθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε επίσης στο βίντεο που ακολουθεί την τοποθέτηση της Δημάρχου σχετικά με την ακύρωση των προσφυγών συμβούλου της αντιπολίτευσης στην αποκεντρωμένη και την τοποθέτησή της σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις.

Θέμα δημιουργήθηκε και για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό από σύμβουλο της αντιπολίτευσης, ο οποίος προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε το βίντεο:

Τέλος υπήρξε διαφωνία της μείζονος αντιπολίτευσης για χρηματοδότηση πρότασης του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Δείτε την απάντηση της Δημάρχου Στυλίδας, καθώς και την απάντηση της προϊσταμένης της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για τους διαγωνισμούς των παιδικών χαρών.

Δείτε το βίντεο: