Συνεδριάζει σήμερα διά ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 08:12 Συνεδριάζει σήμερα διά ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

32 θέματα στην ημερήσια διάταξη…

Με τα νέα δεδομένα για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στις 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων.

Συγκεκριμένα η συνεδρίαση θα γίνει με τη φυσική παρουσία όσων είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο από κορωνοϊό.

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].

Για τους υπολοίπους, ή όσους δε θέλουν να παραβρεθούν από κοντά, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Για τον τρόπο συμμετοχής του το κάθε μέλος θ απρέπει να έχει ενημερώσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 32 και συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Θέμα 1ο 

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και  συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ.  Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και έγκριση σχεδίου καταστατικού. 

Εισηγητής 

Δήμαρχος

Θέμα 2ο 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης». 

Εισηγητής 

Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Θέμα 3ο

Τροποποίηση της υπ.αριθ.378 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση. 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 5ο 

Περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - οικοπέδου στην Κοινότητα Θερμοπυλών

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 6ο 

Απευθείας εκμίσθωση χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 7ο 

Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη Λαμίας με δημοπρασία

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 8ο 

Παράταση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου 28 τ.μ. στην Κοινότητα Ν. Κρικέλλου

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 9ο 

Περί «Καταγγελίας της μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία του μισθωτή Σταϊκούρα Αλέξανδρου και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωσης» 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 10ο 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα , προς τα  κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων {κατά τις διατάξεις των ν. 4182/2013 (παρ. 7 άρθρου 58 σε συνδυασμό με τις διατάξεις αρθρ. 48, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 δ ,αρθρ. 171  του ν. 4261/2014). 

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 11ο 

Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων,  το οποίο εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων αυτού, για την εκτέλεση της:  «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λαμιέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 12ο 

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου. 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 13ο 

Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης» 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 14ο 

Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2022 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 15ο 

Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων,  αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2022 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 16ο

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 17ο 

Κατάρτιση Τεχνικού Πρόγραμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2022 

Εισηγητής 

Δήμαρχος 

Θέμα 18ο 

Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Εισηγητής 

Δήμαρχος

Θέμα 19ο 

Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο ΟΤ 750 –περιοχή Ν.Ιωνία- Δήμου Λαμίας

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Θέμα 20ο 

Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών  Λεωνίδου και Καποδιστρίου, στην πλατεία Σπ. Ματσούκα (νότια)στη Λαμία 

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

Θέμα 21ο 

Θεωρήσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ρίζος

Θέμα 22ο 

Κοπή δέντρων λεύκας στο χώρο κατασκευής του κλειστού κολυμβητηρίου

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 23ο 

Κοπή πλατάνου σε πεζοδρόμιο δυτικά του Δημοτικού σχολείου Αμουρίου

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Θέμα 24ο 

Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102 στο Ε.Π.  

Στερεάς Ελλάδος. 

Εισηγητής 

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 25ο 

Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας

Εισηγητής 

Δήμαρχος

Θέμα 26ο 

Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2021-2022 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εισηγητής 

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 27ο 

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 28ο 

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το  σχολικό έτος 2022-2023 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 29ο 

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 30ο 

Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2021 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 31ο

Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2021 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 32ο 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση