Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Λαμιέων: Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για θέσεις στη λαϊκή του Σαββάτου

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 16:07 Δήμος Λαμιέων: Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για θέσεις στη λαϊκή του Σαββάτου

Για τη Β’ Ενότητα πωλητών…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου Λαμιέων, η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσης στην Β’ ενότητα πωλητών της λαϊκής  αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων, είναι μέχρι και την Πέμπτη 27  Ιανουαρίου 2022, όπως και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πωλητές της Β’ ενότητας για τη λαϊκή αγορά  του Σαββάτου να προβούν στις ενέργειες που προβλέπονται σε διάστημα 15  ημερών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από την αρμόδια  επιτροπή. Οι επιλαχόντες από την μοριοδότηση πωλητές μπορούν εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του πίνακα επιλαχόντων να  υποβάλλουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους, νέα αίτηση στην πενταμελή  επιτροπή για την τοποθέτησή τους σε μία από τις κενές θέσεις που έχουν  απομείνει στη λαϊκή αγορά.

Πωλητές ενότητας Β΄

Τοπογραφικό Σαββάτου 1

Τοπογραφικό Σαββάτου 2

Τοπογραφικό Σαββάτου 3

Τοπογραφικό Σαββάτου 4