Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του ΔΣ Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 20:17 Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του ΔΣ Λαμιέων

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου…

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ Γεώργιου Κυροδήμου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Εθνικό» της Κοινότητας Υπάτης με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Περί «Καταγγελίας της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία του μισθωτή Κατσικογιάννη Κων/νου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Στήριξης του 16ου  Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών συγκρότησης Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού  Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 5ο: Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ στην ΠΑΕ  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Θέμα 6ο: Θεωρήσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ρίζος