Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα οριστικά αποτελέσματα για την Κοινωφελή Απασχόληση

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 11:26 Τα οριστικά αποτελέσματα για την Κοινωφελή Απασχόληση

25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 405 θέσεις είναι στη Φθιώτιδα και συνολικά 1.469 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας…

Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr, οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Από αυτές οι 405 θέσεις είναι στη Φθιώτιδα και συνολικά 1.469 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Γενικά οι θέσεις αφορούν:

· Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

· Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)

· Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)

·  Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.

Οι πίνακες ΕΔΩ.