Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Δήμος Λοκρών ζητεί 7 άτομα για 8μηνα

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 15:23 Ο Δήμος Λοκρών ζητεί 7 άτομα για 8μηνα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με έδρα την Αταλάντη ανακοίνωσε ο Δήμος Λοκρών.

Η διάρκεια σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι θέσεις είναι:

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (γκρέιντερ) - 1 θέση

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή) - 1 θέση

ΔΕ Οδηγών [κατηγοριών Γ+Ε΄ (C+E) και Δ΄ (D) – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] - 1 θέση

ΔΕ Οδηγών [Γ+Ε΄ (C+E) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] - 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτρολόγων- 1 θέση

ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων) - 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λοκρών, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 35200, Αταλάντη Φθιώτιδας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Μοδιάτη Βασιλικής και κου Δημητρίου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22330-23707).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.