Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Κων/νος Σπαλιώρας αναπληρωτής της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 15:54 Ο Κων/νος Σπαλιώρας αναπληρωτής της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς

Παράταση άσκησης καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών και των επικεφαλής των σχολικών μονάδων και των εργαστηριακών κέντρων…

Ορίσθηκαν οι Αναπληρωτές των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Αναπληρωτής της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένης Μπενιάτα, ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Επίσης στο νόμο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή, δημοσιεύθηκε και η παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αλλά και της παράτασης άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136),

Επίσης στο άρθρο 373 του ν. 4957/22 (Α΄141), αναφέρεται ότι μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τομέων των Ε.Κ., πληρούνται με αναπλήρωση.