Η ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις «Αμφικτυονίες Α.Ε.»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 07:46 Η ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις «Αμφικτυονίες Α.Ε.»

Αναλυτική παρουσίαση από το Δήμαρχο Λαμιέων στο Δημοτικό Συμβούλιο της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού και απολογισμός δράσης του. Πρόταση στη μειοψηφία για συμμετοχή στη διοίκησή του με ένα μέλος.

Θύμιος Καραΐσκος: «Ο Οργανισμός λειτουργεί  με πλήρη διαφάνεια, όπως ο δημόσιος τομέας, έχει παράγει έργο με κορυφαίο την ανάπλαση του χώρου της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας και το Ράλλυ Ακρόπολις. Σας καλώ να συμμετέχετε στη διοίκηση με ένα μέλος για να έχετε πλήρη ενημέρωση».

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/01/2023, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων αναλυτική παρουσίαση για τον απολογισμό των ετών 2021-2022 του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.», κατά την οποία ο Δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος, παρουσίασε σε διαφάνειες 40 σελίδων έναν απολογισμό της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ», απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Ο Δήμαρχος κατέληξε με μία πρόταση προς τις παρατάξεις της μειοψηφίας «….Τον Μάιο του 2020, που λήφθηκε η πρώτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του Οργανισμού, ζητήσαμε την συμμετοχή της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Ζητήσαμε τη συμμετοχή όλων.  Τότε, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν και είναι σεβαστοί δεν δεχθήκατε να συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα και μετά την αναλυτική παρουσίαση δεδομένου ότι, στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει μία θέση κενή, ενός μέλους, μετά την παραίτηση της κυρίας Χονδρογιάννη που έγινε τον Αύγουστο του 2021,  προτείνω οι παρατάξεις της μειοψηφίας να ορίσετε εσείς ένα μέλος και  το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού  να καλυφθεί από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου των παρατάξεων σας, προκειμένου να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, σε οποιαδήποτε διαδικασία, να λαμβάνει  γνώση οποιοδήποτε έγγραφο, τα οποία βέβαια τα περισσότερα είναι αναρτημένα στο διαύγεια, και γενικά να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, που αφορούν τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού…..».

Στη πρόταση αυτή του Δημάρχου για συμμετοχή ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, δεν απάντησαν οι αντίστοιχες παρατάξεις.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε και στάθηκε τα εξής σημεία :

-Στις 15/07/2020 πραγματοποιήθηκε η σύσταση  του  Αναπτυξιακού Οργανισμού με  την επωνυμία: «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και εκτός από το Δήμο  Λαμίας, μέτοχοι είναι οι Δήμοι Μακρακώμης, Δομοκού, Στυλίδας και Αμφίκλειας-Ελάτειας.

-Ο Οργανισμός διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη.

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, Αμφίκλειας-Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή, Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος, Μακρακώμης  Γεώργιος Χατζής, Στυλίδας- Βιργινία Στεργίου, Ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων Δημήτριος Μπεσλεμές που είναι και Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο Πανεπιστημιακός  Γεώργιος Σταμούλης, ο  Γεώργιος Σαρανταυγάς Ηλεκτρονικός-Μηχανικός  & Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, ο Βασίλειος Μωραΐτης Φυσικός, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση Master στην Διαχείριση Περιβάλλοντο, ο-Γρηγόριος Τσούρτος Οικονομολόγος  και μετείχε και η δικηγόρος  Ευαγγελία Χονδρογιάννη που παραιτήθηκε πριν αναλάβει καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη.

Ολες οι αποφάσεις του ΔΣ που έχουν ληφθεί στα έτη λειτουργίας 2021-2022 είναι ομόφωνες.

Οι κύριοι σκοποί στόχοι του Οργανισμού είναι η  παροχή τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης στους ΟΤΑ και σε λοιπούς δημόσιους φορείς προκειμένου να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους. Η παροχή συνδρομής μπορεί να αφορά στην διοίκηση, στον σχεδιασμό, στην διερεύνηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατότητων από τα Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην επίβλεψη, στην συντήρηση, στην διαχείριση, αλλά και  στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων.

-Ο Οργανισμός οργανώθηκε και λειτουργεί  όπως ο δημόσιος  τομέας με ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αρχειοθέτηση

Στελεχώθηκε  από 2 στελέχη του δημοσίου τομέα με απόσπαση και όπως τόνισε ο Δήμαρχος είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα που έχει στελέχη του Δημοσίου που διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα του  ενώ λειτουργεί και με  7 συμβασιούχους με σύμβαση μίσθωσης έργου.

-Ο μέσος όρος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους είναι 980,00 € το μήνα.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο Δήμαρχος   «…Από την αρχή προσπαθήσαμε να επιλέξουμε έμπειρα στελέχη από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία έπρεπε να τρέξουν με ταχύτητα, στελέχη που να γνωρίζουν τη δουλειά και πώς να ασχολούνται με αναπτυξιακά προγράμματα κι όλα αυτά μαζί με τις επιμέρους αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες….»

- Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου δεν έχει στελεχωθεί

- Από τις διευθύνσεις έχουν στελεχωθεί μόνο η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

- Χρέη γενικού διευθυντή έχει αναλάβει η διευθύντρια Τεχνικών Έργων

Έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια στα στελέχη σε ειδικά θέματα κι έχει καταρτιστεί  μητρώο συνεργατών με ανοιχτή πρόσκληση και δυναμική μορφή δηλαδή συνεχώς προστίθενται νέοι συνεργάτες, για επιμέρους θέματα όπου και όπως αυτά χρειάζονται.

- Οι δημόσιες Συμβάσεις  του Οργανισμού γίνονται με βάση τον Ν.4412/2016 και δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο.

-Ο οργανισμός έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 9001 και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια

-Λειτουργεί μητρώο συνεργατών στο οποίο έχουν καταχωρηθεί πάνω από 95 συνεργάτες από όλη την Ελλάδα

Έχει γίνει εκπαίδευση: σεμινάριο ISO / πρωτοκόλλου / παρακολούθησης συμβάσεων/ Δημόσιες Συμβάσεις ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

-Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός συμβάλλει στο έργο της δικτύωσης και της εξωστρέφειας του Δήμου Λαμιέων με την ενεργό συμμετοχή στα δίκτυα Civitas και OASC.

-Το οικονομικό αποτέλεσμα για το 2021 είναι ζημιά 204.000 €. Ένα μεγάλο μέρος της ζημιάς οφείλεται στις δαπάνες πρώτης εγκατάστασης.

-Το 2022 έκλεισε με κέρδος περίπου 5.000 €.

-Το λογιστικό αποτέλεσμα μέχρι το 2022 όπου βεβαίως είναι πολύ καλύτερη χρονιά τόσο από τον κύκλο εργασιών όσο και από το αποτέλεσμα που δείχνει τους δυναμικούς ρυθμούς με τους οποίους μπήκε στην αγορά η συγκεκριμένη επιχείρηση.

-Η πρόβλεψη για το 2023 είναι να εμφανίσει κέρδος 210.000 €. Για την πρόβλεψη αυτή έχει γίνει η παραδοχή ότι ο Οργανισμός δεν πρόκειται να συνάψει καμιά νέα προγραμματική σύμβαση, παρά μόνο να εισπράξει τα ποσά από τις ήδη υπάρχουσες προγραμματικές.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος σε βάθος τριετίας (2021-2023) το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού παραμένει ανέπαφο και δεν πρόκειται να αναλωθεί, αφού ο Οργανισμός είναι βιώσιμος

Το σύνολο των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Αμφικτυονίες είναι  39 συμβάσεις, οι 14 αφορούν το Δήμο Λαμιέων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τόσο τους Δήμους μετόχους, όσο κι άλλους Δήμους με τους οποίους συνεργάζεται ο οργανισμός.

-Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμματικών συμβάσεων ανέρχεται σε 5.200.000,00 €, εκ των οποίων τα 3.500.000,00 € προέρχονται από τον Δήμο Λαμιέων.

-Από τα 3.500.000,00 €, τα 2.200.000,00 € αφορούν στην προγραμματική σύμβαση για το αστικό περιβάλλον και την καθαριότητα.  Ανάλογο ποσό θα δινόταν και σε αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στην προγραμματική σύμβαση με το ΦΟΔΣΑ για την καθαριότητα, με βάση την οποία,  το ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο ήταν κατά μέσο όρο 31.500,00 €. Το αντίστοιχο κόστος για τις Αμφικτυονίες είναι 25.000,00 €. Άρα αν απασχολούσαμε τα 48 άτομα μέσω ΦΟΔΣΑ θα έπρεπε να πληρώναμε αντί για 1.200.000,00 €, περίπου 1.512.000,00 €.  Επιτυγχάνεται λοιπόν εξοικονόμηση άνω των 300.000 € ετησίως.

- Από το Δήμο έχουν εκπονηθεί μελέτες με κόστος 333.000 €, τις οποίες αν προκήρυσσε ο Δήμος θα έπρεπε να είχε δεσμεύσει ένα ποσό  της τάξης των 2.400.000 € περίπου. Ο Δήμος έχει επιπλέον οφέλη όπως η αρτιότητα μελετών, οι γρήγορες διαδικασίες, τα πολυεπίπεδα μέτωπα παρεμβάσεων, με συνέπεια να μην πηγαίνει χαμένη ούτε μία πρόσκληση χρηματοδότησης. Επίσης στα πλαίσια της ανωτέρω προγραμματικής απασχολούνται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων 7 άτομα, με μέσες μηνιαίες αποδοχές 915,00 €.

-Για την προγραμματική σύμβαση τεχνικής υποστήριξης του Δήμου,  χρειάστηκαν 18 συμπληρωματικές μελέτες που αδυνατούσε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Λαμίας να προχωρήσει και εκτελέστηκαν από τον Οργανισμό

-Ο Δήμαρχος επίσης παρουσίασε  τα πέντε βήματα για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία που ξεκινά από την προγραμματική σύμβαση, περιλαμβάνει τις διάφορες προσκλήσεις, πρακτικά επιτροπών, αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, συνεντεύξεις των υποψηφίων μέσα από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και βεβαίως τη δυνατότητα ενστάσεων πριν καταλήξει το διοικητικό συμβούλιο σε τελική απόφαση για να συναφθεί η σύμβαση μίσθωσης έργου.

-Συνοπτικά, ο Οργανισμός στα δύο χρόνια της λειτουργίας του έχει συνάψει 164 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) και έχουν υποβληθεί μόλις 4 ενστάσεις, εκ των οποίων μόνο η μία αφορά στον Δήμο Λαμιέων.

-Η μία από αυτές έχει ελεγχθεί και από το συνήγορο του πολίτη.

-Το 2021 για όλους τους Δήμους, εξέδωσε 21 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνήψε 71 συμβάσεις μίσθωσης έργου εκ των οποίων 48 για την καθαριότητα του Δήμου Λαμιέων, ενώ δεν υπήρξε ένσταση.

-Το 2022 είχαμε 25 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπεγράφησαν 93 συμβάσεις μίσθωσης έργου εκ των οποίων 48 για την καθαριότητα του Δήμου Λαμιέων και  υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις (4) ενστάσεις αλλά και στις τέσσερις περιπτώσεις οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια των προσλήψεων.

-Ο Οργανισμός, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, έχει επιτύχει να σχεδιάσει, να υποβάλλει και να χρηματοδοτηθεί ως Τελικός Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης για τα παρακάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα :

Για το Δήμο Λαμιέων, έργα συνολικού π/υ 49.500.000,00 εκ. Ευρώ και ειδικότερα:

-Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών συνολικού π/υ 47,9 εκ. Ευρώ

-Πιλοτικά / Οριζόντια Εργαλεία για την υποστήριξη της Προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στις αλλαγές του ανταγωνισμού και στις ευκαιρίες συνολικού π/υ 540.000 Ευρώ

-Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού του Δήμου Λαμιέων (DMO) συνολικού π/υ 150.000 Ευρώ

-Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο συνολικού π/υ 250.000 Ευρώ

-Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων συνολικού π/υ 650.000 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους Δήμους, έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε:

«….Επιχείρησα μία ουσιαστική ενημέρωση την οποία ήδη έχετε στα χέρια σας, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία του Οργανισμού. Βεβαίως είμαστε εδώ για να απαντήσουμε και σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αλλά από όλα αυτά βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι κάποιες αναφορές για τον Οργανισμό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα ο Οργανισμός είναι βιώσιμος, μπορεί και τα βγάζει πέρα μόνος του σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κι ελπίζουμε οργανώνοντας το δυναμικό του, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του, ανοίγοντας ορίζοντες και σε νέες δράσεις, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του, την απασχόληση του δυναμικού της περιοχής και το κυριότερο να δημιουργεί μία πλειάδα νέων στελεχών, που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα διευρύνοντας τις κοινωνικές επενδύσεις στο χώρο που υπηρετούμε….»

Δείτε όλη τη συζήτηση με τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων στο You Tube του Δήμου. 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση