Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Παιδί και Θάλασσα" στο Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 19:53 "Παιδί και Θάλασσα" στο Δήμο Λοκρών

15 θέματα στην 6η συνεδρίαση…

Η 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στις 20.00- με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ανάμεσα σε αυτά η προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα», αλλά και η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του ΔΣ και εξόδων παράστασης στους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 4-5/2018. (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο: Διάθεση θέσεων μαθητείας στο ΕΠΑΛ. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών. (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 5ο: Ψήφιση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του « Ν.Π.Δ.Δ για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό» (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος Γεώργιος Σταθουλόπουλος).

Θέμα 6ο: Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο: Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών. (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 9ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών. (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Παγώνας Κωνσταντίνου. (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 11ο: Επί Αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως. (Εισηγήτρια η Διευθύντρια Τ.Υ Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 12ο: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές. (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Κος Ηλίας Κολομτσάς).

Θέμα 13ο: Ψήφιση πίστωσης Χορωδιακού Φεστιβάλ 2018. (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 15ο: Καταβολή σε χρήμα οφειλών Π.Ο.Ε. προμήθειας γάλατος και Μ.Α.Π. (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).