13η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 12:25 13η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

Σήμερα στις 18:30…

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρας (4/6) στις 18:30’ το δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας.

Η σημερινή 13η συνεδρίαση περιλαμβάνει κυρίως έργα και διάφορες ενέργειες για την εκτέλεσή τους, ενώ πρώτο θέμα είναι ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών των λαϊκών αγορών.

Θέμα 1ο: Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας για "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών.

Θέμα 3ο: Καταλογισμός αχρεωστήτως ληφθέντων αποδοχών στον μαθητή ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ κ. Καλοδήμο Χρήστο του Δημητρίου και  κ. Σύρου Ευτυχία του Χαραλάμπους, μαθήτρια ΕΠΑΛ.

Θέμα 4ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Στυλίδας κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Θέμα 5ο: Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς" με ιδία μέσα του Δήμου.

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας" της πράξης "Κέντρo Κοινότητας Δήμου Στυλίδας" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232

Θέμα 7ο: Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας" με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002232.

Θέμα 8ο: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της πράξης " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020"

Θέμα 9ο: Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων & Λυκείων Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα 10ο: Έγκριση και τμηματική Παραλαβή μελέτης με τίτλο" Μελέτη Αποχέτευση ακαθάρτων και Επεξεργασία λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Στυλίδας της Πράξης Διαχείρισης Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου - Ραχών

Θέμα 11ο: Καθορισμός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Θέμα 12ο: Μίσθωση μηχανημάτων για δράσεις πυροπροστασίας

Θέμα 13ο: Διόρθωση στο ορθό του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας ως προς το κείμενο για την περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΒΑΛΑ (Π3)

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων ΔΕ Στυλίδας , ΔΕ Εχιναίων"

Θέμα 15ο: Ενημέρωση σχετικά με καταγγελίες κτηνοτρόφων που αφορούν Βοσκοτόπους Τ.Κ. Νεράϊδας.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση