Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκκληση του Δήμου Λοκρών για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 16:12 Έκκληση του Δήμου Λοκρών για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τις υποχρεώσεις των δημοτών για τον καθορισμό των οικοπέδων τους υπενθυμίζει ο Δήμος Λοκρών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη που συνοδεύει κάθε αντιπυρική περίοδο.

Έτσι καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών στα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και υποβάλλεται μήνυση  για το αδίκημα του αρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».