Τοπικές Ειδήσεις
Μέχρι 15 Ιουλίου οι αιτήσεις… Την πλήρωση εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,…
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 08:38
Κατηγορία: Τοπικά
Για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, εγκρίθηκε η πρόσληψη εννιακοσίων εβδομήντα επτά (977) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού…
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 20:12
Κατηγορία: Τοπικά
Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις. Όλες οι θέσεις στη χώρα… Την πρόσληψη προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,…
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 09:34
Κατηγορία: Τοπικά
Επαναπροκήρυξη θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων στην ΠΕ Ευρυτανίας… Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και…
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 11:47
Κατηγορία: Τοπικά
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις…
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 10:21
Κατηγορία: Τοπικά
Την 1η Ιουλίου 2021 ξεκινά η λουτρική περίοδος για το έτος 2021 για τα λουτρά Δρανίστας - Καΐτσας σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της…
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 10:02
Κατηγορία: Τοπικά
Την πρόσληψη προσωπικού ΥΕ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας. Οι θέσεις είναι 18 και τα δικαιολογητικά που…
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 08:50
Κατηγορία: Τοπικά
Εφτά οι θέσεις… Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ…
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 20:05
Κατηγορία: Τοπικά
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως τριάντα τέσσερα-34-ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων  κλάδου ΥΕ Εργατών…
Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 09:40
Κατηγορία: Τοπικά
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» και του…
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 10:21
Κατηγορία: Τοπικά
Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, για το Τµήµα Περιβάλλοντος& Κλιµατικής Αλλαγής για την πυρασφάλεια του, ανακοίνωσε ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων. Οι θέσεις…
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 11:23
Κατηγορία: Τοπικά
8μηνες συμβάσεις στις υπηρεσίες της ΕΛΣΤΑΤ… Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών…
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 12:16
Κατηγορία: Τοπικά
Ποιες είναι οι θέσεις σε φορείς της αυτοδιοίκησης σε όλη τη Στερεά Ελλάδα… Την πρόσληψη δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού…
Πέμπτη, 06 Μαΐου 2021 19:31
Κατηγορία: Τοπικά
Σελίδα 1 από 24
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com