Ο πρωθυπουργός έχει δώσει την εντολή να απομακρύνονται όλοι οι διοικητές των ΔΕΚΟ που δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο για τις μειώσεις μισθών τόσο στις διοικήσεις όσο και το προσωπικό των εταιρειών τους.

Πριν από λίγο ζητήθηκε η παραίτηση του προέδρου της ΛΑΡΚΟ κ. Αναστάσιου Μπαράκου.

Το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, ότι δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των νόμων, που προβλέπουν μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από το χρόνο έναρξης ισχύος τους.

Προσθέτει ότι η ανάγκη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων επισημάνθηκε και με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του 2012.

Η εταιρεία έκανε αυξήσεις στους μισθούς του προσωπικού συνδέοντάς τις με την αύξηση της παραγωγής.

Έπειτα από αυτό οι μισθοί θα περικοπούν αναδρομικά από τις αρχές του έτους.