• Εκτύπωση

Ημερίδα "Ελιά - Ενέργεια Ανάπτυξης"

«Οι καιροί απαιτούν να περάσουμε από τις  διαπιστώσεις των προβλημάτων και των ελλείψεων, στις διατυπώσεις, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Φθιώτιδας και στην προώθηση μιας νέας περιφερειακής ταυτότητας που θα έχει στο επίκεντρο  τη γεωθερμία, τον ορυκτό πλούτο, την πολιτιστική και ιστορική μας κληρονομιά και την ελιά», τόνισε η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή κατά το άνοιγμα των εργασιών της Ημερίδας  «Ελιά- Ενέργεια Ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Στυλίδας.  

Η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι είναι αναγκαίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνδράμουν ώστε να αναδειχθεί η πολλαπλασιαστική σημασία της ελιάς στη διατροφή, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημόσια υγεία, στην ενεργειακή αυτάρκεια, την πολιτιστική φυσιογνωμία. 

«Η επέκταση της καταβολής του ποιοτικού παρακρατήματος, η αύξηση της συμμετοχής των παραγωγών στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η επανεξέταση της κατοχύρωσης της ονομασίας ΠΟΠ Καλαμών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, η αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελιάς για παραγωγή θερμότητας, βιομάζας και ενέργειας γενικότερα, η εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και η συγκρότηση τοπικών συμφώνων μεταξύ των συνεταιριστικών ενώσεων, των παραγωγών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο Μαλιακός Κόλπος και κατ’ επέκταση ο Σπερχειός έχουν «δοκιμαστεί», είναι ανάγκη να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η απαγόρευση της αλιείας με γρι- γρι στο Μαλιακό, αλλά και η μελέτη που θα προκηρυχθεί σύντομα για τον έλεγχο των υδάτων του Σπερχειού αποτελούν αναμφίβολα θετικές εξελίξεις για την προστασία του φυσικού μας πλούτου». 

Από την  πλευρά του ο πρ. Υφυπουργός Υγείας και Εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΤΕ κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας εθνικής στρατηγικής για τη στήριξη της επιτραπέζιας ελιάς και της μεταποιητικής και εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου. «Η εφαρμογή ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η ενίσχυση της βιολογικής  και της συμβολαιακής γεωργίας, αλλά και η ουσιαστική στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών νόμιμων επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων θα αποτελέσουν βασικές συνισταμένες για την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Μόνο με συνέπεια, αξιοπιστία, φερεγγυότητα και σοβαρότητα απέναντι στους πελάτες μας θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών», τόνισε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων κ. Χρήστος  Θεοδώρου έκανε αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη πρώτα από όλα να αλλάξει η φιλοσοφία στη λειτουργία των ελαιοτριβείων, ώστε να καταστούν βιώσιμες εμπορικές επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας όλο το χρόνο και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση, η οποία θα ανταποκρίνεται και στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, ενώ είναι αναγκαία και η ανάπτυξη συνεργασιών στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν σωρευτικά να αντιμετωπίσουν το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μανώλης Πατεράκης ενημέρωσε για τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση καινοτόμων  δράσεων των επιχειρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις ελιάς.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Πάρου κ. Νίκος Τσιγώνιας αναφέρθηκε σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοκομικών προϊόντων το οποίο εφαρμόστηκε στην Πάρο, με στόχο η παραγωγική διαδικασία να προσαρμοστεί στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. «Σήμερα λειτουργούμε τρεις παραγωγικές μονάδες (οινοποιείο, ελαιουργείο, τυροκομείο) μέσα στον οικισμό της Πάρου έχοντας λύσει κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα, χωρίς κανένα φυσικό αποδέκτη για λύματα, με ανάκτηση πρώτων υλών και παραγωγή πρωτογενών προϊόντων. Στο μέλλον ελπίζουμε να φτάσουμε στην ενεργητική τελειοποίηση του συστήματος με παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας από ανάκτηση πρώτων υλών από τα υποπροϊόντα της παραγωγής μας».

Ο Δρ. Μιχάλης Αγρανιώτης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και στο Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων τόνισε ότι «είναι ανάγκη να προβούμε στην εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων ελαιοπαραγωγής και στη δυνατότητα χρήσης αυτών ως βιοκαύσιμα για ενεργειακή αξιοποίηση ακολουθώντας και τις  προτεινόμενες τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Απαιτείται ιδιαίτερα σε αυτή δύσκολη περίοδο συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε οι πρακτικές αυτές να αρχίζουν να υιοθετούνται από τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που μπορεί να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στον αγροτικό κόσμο».

Τέλος, η  Δρ  Χρυσούλα  Τάσσου,  Τακτική ερευνήτρια στον Ελληνικό Γεωργικό   Οργανισμό  «Δήμητρα», μίλησε για τα ευεργετικά αποτελέσματα της ζύμωσης της επιτραπέζιας ελιάς για την ανθρώπινη υγεία αναφέροντας ότι οι ελιές ως ζυμούμενο προϊόν έχουν αρχίσει να αποτελούν πόλο έλξης για τις αγορές, διότι ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε τρόφιμα που εγγυώνται την προέλευση  και τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.  Μέσα από το έργο PROBIOLIVES οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του τεχνολογικού τους επιπέδου, της ανταγωνιστικότητάς τους και των εσόδων τους από την παραγωγή ζυμωμένων ελιών. Στόχος του έργου είναι η παραγωγή ενός λειτουργικού προϊόντος που να περιέχει προβιοτικά βακτήρια σε επαρκείς ποσότητες που να βελτιώνουν την υγεία του καταναλωτή, χωρίς να αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζυμωμένων ελιών. 


Στην  Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό  ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, Δήμαρχος Στυλίδας, ο κ. Θωμάς Στάικος, Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, ο κ. Νίκος Μπέτσιος, Αντιπεριφερειάρχης Στ. Ελλάδας και Αρμόδιος για το Περιβάλλον και το Χωρικό Σχεδιασμό, ο κ. Σταύρος Τσελάς, Διευθυντής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική, ο κ. Βαγγέλης Τετριμίδας, Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, ο κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, ενώ παρευρέθησαν περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των Συνεταιριστικών Ενώσεων, αγρότες και πολλοί άλλοι.
 
 


Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Επικοινωνία  |   Σχετικά  |   Σύνδεση  |   Αναφορά σφάλματος  |   Επάνω
Copyright © 2010-2020 LamiaReport.gr   Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.  |   Powered by LR WEB