Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 17:00 Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;
- Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;
- Ποια τα οφέλη του Εθνικού Κτηματολογίου;
- Η πορεία του έργου μέχρι σήμερα;
- Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση;
- Ποιες οι συνέπειες της μη υποβολής δήλωσης;
 
 
Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές και  τεχνικές πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. 
Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου αρχείου της ακίνητης ιδιοκτησίας, με  στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας την δημοσιότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών. 
Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. 
 
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:
 • Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα. 
 • Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
 • Εντοπίζει, οριοθετεί και καταγράφει  κατά θέση και μέγεθος τω γεωτεμάχια στα οποία αναφέρονται τα εμπράγματα δικαιώματα. 
 • Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.  
 • Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Τα οφέλη του Κτηματολογίου
Το Εθνικό Κτηματολόγιο εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:     
 
Με την λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου:
 • Απλοποιούνται και διευκολύνονται οι  ασφαλείς και διαφανείς μεταβιβάσεις ακινήτων, γεγονός  με θετικές επιπτώσεις στην αγορά των ακινήτων και την αξιοποίηση  της γης. Η αξία των ακινήτων δεν είναι πια ‘ακίνητη’ αλλά  συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
 • Ελαχιστοποιούνται οι κτηματικές διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών και μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου.
 • Απλοποιούνται οι σχετικές με  το Δημόσιο για ακίνητα συναλλαγές (οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων, κλπ.)
 • Διασφαλίζεται η δημόσια  περιουσία (δάση, αιγιαλοί, κλπ.) και  προστατεύεται αποτελεσματικά το περιβάλλον.​
 
Πρόκειται για ένα έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα και μεγάλο  έργο,  σταθμό στην εκσυγχρονιστική πορεία της Χώρας.
Η στενή εποπτεία της πορείας του έργου από τους θεσμούς επιβεβαιώνει την εθνικής εμβέλειας αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσής του.
 
Η πορεία του Εθνικού  Κτηματολογίου
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
Από τα 36,9 εκατομμύρια εμπράγματα δικαιώματα της Χώρας:
 • Το  37% έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Το 20% βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο (κοντά στην ανάρτηση)
 • Για το υπόλοιπο 43%, που αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές της Χώρας (εξαιρουμένων  Θράκης, Α. & Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής δηλώσεων και αναμένεται η ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε 2,5 χρόνια από σήμερα.
 
Τρόπος Κατάρτισης του ΕΚ
Το ΕΚ καταρτίζεται με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και των στοιχείων τεκμηρίωσης των σχετικών δικαιωμάτων  σε προθεσμίες που καθορίζονται από τον υπεύθυνο Φορέα, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στα πλαίσια των μελετών  Κτηματογράφησης. που ανατίθενται σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.
 
Στις Π.Ε. Φθιώτιδας  και Ευρυτανίας η σχετική μελέτη ανατέθηκε στην Κ/Ξ  που αποτελείται από το Μελετητικό Γραφείο  ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και την δικηγόρο Νταιλιάνη Αναστασία
 
Φάσεις Κατάρτισης του ΕΚ στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
Το έργο της κατάρτισης του ΕΚ ολοκληρώνεται  σταδιακά με τις εξής φάσεις:
 • Κατάρτιση Προκαταρκτικού Υποβάθρου - Προετοιμασία
 • Υποβολή Δηλώσεων (Ηλεκτρονικά, στα Γραφεία  Κτηματογράφησης και τις Μονάδες Ενημέρωσης)
 • Επεξεργασία υποβληθέντων στοιχείων από τον Ανάδοχο – Κτηματογράφηση
 • Προανάρτηση. Δημοσίευση των στοιχείων κτηματογράφησης  στο ΓΚ και στο διαδίκτυο – Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης – Διορθώσεις
 • Ανάρτηση. Δημοσίευση των στοιχείων Ανάρτηση  στο ΓΚ και στο διαδίκτυο – Υποβολή ενστάσεων
 • Επεξεργασία και κρίση ενστάσεων – Αναμόρφωση στοιχείων ανάρτησης
 • Δημιουργία πρώτων  εγγραφών
 • Οριστικοποίηση εγγραφών - Λήξη προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών ​
 
Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο 
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι κάτοικοι Εξωτερικού, που έχουν δικαιώματα (κυριότητα (πλήρη και ψιλή)), επικαρπία, οίκηση, δουλεία (διόδου, άρδευσης), υποθήκες/προσημειώσεις, αγωγές και ανακοπές, κατασχέσεις, κλπ.) επί ακινήτων της περιοχής κτηματογράφησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 
 
Ποιες οι συνέπειες από την μη υποβολή  δήλωσης
 • Καταλογισμός του από το Νόμο προβλεπόμενου προστίμου
 • Απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων και μη έκδοση οικοδομικής άδειας επί μη δηλωθέντων ακινήτων
 • Τα αγνώστου ιδιοκτήτη γεωτεμάχια περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο​

Για χρηστικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για την Κτηματογράφηση στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας: http://www.ktimatologio.net

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση