Προβλήματα λόγου στο παιδί σας; Δείτε πως μπορεί να αντιμετωπιστεί δημιουργικά στη Λαμία!

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 12:14 Προβλήματα λόγου στο παιδί σας; Δείτε πως μπορεί να αντιμετωπιστεί δημιουργικά στη Λαμία!

Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίιας σε παιδιά και σε ενήλικες.

Γιατί χρειάζεται η λογοθεραπευτική αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση χρειάζεται να γίνει από έναν λογοθεραπεύτη γιατί θα μπορέσει να σας βοηθήσει να μάθετε αν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στις γλωσσικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Είναι μία διαδικασία που εξετάζει και καθορίζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες του ατόμου και τις παρούσες ανάγκες του. Επιπλέον μας επιτρέπει να καθορίζουμε τη φύση και το μέγεθος της κάθε διαταραχής και τις επιπτώσεις της στη ζωή του ατόμου.

Η λογοθεραπεία είναι μία θεραπεία που απευθύνεται σε παιδιά και σε ενήλικες και επικεντρώνεται σε διαταραχές, όπως διαταραχές ομιλίας, διαταραχές λόγου (αντιληπτικός και εκφραστικός λόγος), διαταραχές επικοινωνίας, διαταραχές σίτισης και κατάποσης.

Οι διαταραχές ομιλίας περιλαμβάνουν:

 • Διαταραχές στην άρθρωση: Το παιδί δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σωστά τα όργανα της άρθρωσης για να παράγει έναν ή περισσότερους φθόγγους. Έτσι λοιπόν υπάρχει αντικατάσταση φθόγγου με κάποιον άλλο (όπως /νελό/ αντί για /νερό/) ή παραμόρφωση (όπως /(χι)ώμα/ αντί για /σώμα/) ή  παράλειψη (όπως /μω..ό/ αντί για /μωρό/).
 • Δυσκολίες στη φωνολογία: Το παιδί μπορεί να είναι σε θέση να παράγει όλους τους φθόγγους αλλά όταν μιλάει τους μπερδεύει (όπως /φέλω/ αντί για /θέλω/), τους παραλείπει (όπως /βιβ..ίο/ αντί για /βιβλίο/) ή τους αλλοιώνει με αποτέλεσμα η ομιλία του να είναι ακατάληπτη και κατανοητή μόνο από άτομα του στενού του περιβάλλοντος.
 • Διαταραχές στο ρυθμό της ομιλίας: όπως ο τραυλισμός, το παιδί παρουσιάζει προβλήματα στη ροή της ομιλίας, όπως επαναλήψεις ( πη-πήγα), μπλοκαρίσματα (π….άνω) κλπ. με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ευχέρεια του ατόμου στο λόγο του.

Οι  διαταραχές λόγου περιλαμβάνουν:

 • Αντιληπτική διαταραχή: δυσκολία στην κατανόηση και στην επεξεργασία της γλώσσας. Το παιδί δυσκολεύεται να αντιληφθεί τον προφορικό και γραπτό λόγο, να ακολουθήσει εντολές και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του.
 • Εκφραστική διαταραχή: δυσκολία στον συνδυασμό λέξεων και στον σχηματισμό προτάσεων, περιορισμένο λεξιλόγιο, συντακτικά και γραμματικά λάθη, έλλειψη αφηγηματικής ικανότητας, δυσκολία εύρεσης της κατάλληλης λέξης, απορρύθμιση της συμπεριφοράς  ή αδυναμία στη χρήση της γλώσσας με κοινωνικά κατάλληλο τρόπο.
 • Διαταραχές επικοινωνίας: δυσκολίες, στις επικοινωνιακές δεξιότητες, που αφορούν τη μνήμη, την προσοχή, την αντίληψη, την οργάνωση, τη ρύθμιση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τη συμπεριφορά και την επίλυση προβλημάτων.

Οι διαταραχές σίτισης ή αλλιώς δυσφαγία είναι η δυσκολία στον τρόπο που κάποιος τρώει ή πίνει συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων, η άρνηση τροφής ή υγρών, η αδυναμία στοματοκινητικού μηχανισμού, η μεγάλη διάρκεια γεύματος, η αδυναμία μάσησης-κατάποσης, η σιελόρροια, το πνίξιμο και οι συχνοί εμετοί.

Πότε είναι απαραίτητη η λόγοθεραπευτική παρέμβαση;

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

Λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να χρειαστούν τα παιδιά με:

 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Διαταραχές φωνής, ομιλίας, λόγου λόγω βαρηκοϊας και ακουστικής επεξεργασίας κατόπιν κοχλιακής εμφύτευσης
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου
 • Διαταραχές στο ρυθμό της ομιλίας (τραυλισμός)
 • Πραγματολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές σίτισης και κατάποσης
 • Διαταραχές γραφής και ανάγνωσης
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Αυτισμός
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρίες και επίκτητη απραξία)
 • Νοητική Καθυστέρηση
 • Κρανιοεγκεφαλικές ανωμαλίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα

Η θεραπεία λόγου και ομιλίας θα πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό. Ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την λογοθεραπευτική παρέμβαση και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του παιδιού, είναι, πρωτίστως, η έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και η έγκαιρη έναρξη του θεραπευτικού προγράμματος. Έρευνες επανειλλημένα δείχνουν πως τα παιδιά που συμμετέχουν σε πρώιμη παρέμβαση (σε βρεφική και νηπιακή ηλικία, πριν δηλαδή την ηλικία των 5) έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα που έχουν αργήσει να μπουν σε πρόγραμμα.

Όσον αφορά το παιδί, η διάθεση που έχει για επικοινωνία, οι κοινωνικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες και το νοητικό του υπόβαθρο, είναι στοιχεία που μπορούν έμμεσα να επηρεάσουν την εξέλιξη του.

Η λογοθεραπεία έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, την ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών του παιδιού, την εκπαίδευση των γονέων και την αποκατάσταση όλων των παραπάνω διαταραχών σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως την εργοθεραπεία, την ειδική αγωγή, την ψυχολογική υποστήριξη, τον αναπτυξιολόγο, τον παιδοψυχίατρο, τον ΩΡΛ, τον παιδίατρο κ.α.

Βασικό ρόλο παίζει η αποδοχή του προβλήματος από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, η εμπιστοσύνη αυτών ως προς τον ειδικό και η συνέχεια του προγράμματος εκτός του θεραπευτικού χώρου για την κατάκτηση και τη  γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν τεθεί σαν στόχοι.

Στο κέντρο Λογοθεραπείας του Ονειρολογίου στη Λαμία τα προβλήματα λόγου του παιδιού αντιμετωπίζονται με δημιουργικό τρόπο! Ελάτε να γνωριστούμε

Οι θεραπείες ξεκινούν στις 5 Σεπτεμβρίου!

Καλή μας εκπαιδευτική χρόνια!

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών "Ονειρολόγιο"
Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Συμβουλευτική γονέων, Συμβουλευτική παιδιών
Υπεύθυνη Λογοθεραπεύτρια: Αθηνά Θώμου
Τ. 2231103120 – Λαμία, Κύπρου 61

Facebook Page

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com