Κριτήριο η αξία της ακίνητης περιουσίας - «Απειλή» για τα επιδόματα η αύξηση των αντικειμενικών τιμών

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 14:00 Κριτήριο η αξία της ακίνητης περιουσίας - «Απειλή» για τα επιδόματα η αύξηση των αντικειμενικών τιμών

Παρεμβάσεις με αναπροσαρμογή των ορίων εξετάζει η κυβέρνηση.

Κίνδυνο να χαθούν κοινωνικά επιδόματα εγκυμονεί η αύξηση των αντικειμενικών τιμών σε πάνω από 7.000 περιοχές της χώρας καθώς το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του επιδόματος στέγασης και θέρμανσης, αλλά και του μειωμένου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ και των εκπτώσεων από τον ΕΝΦΙΑ.

Η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα έχει σαν αποτέλεσμα η αξία των ακινήτων για πολλά νοικοκυριά να περάσει το όριο που ορίζει ο νόμος για τα επιδόματα με αποτέλεσμα να χάσουν τις ενισχύσεις.

Μπροστά στην απειλή της απώλειας των επιδομάτων για ευάλωτα και αδύναμα νοικοκυριά το οικονομικό επιτελείο εξετάζει στο πλαίσιο των αλλαγών στους συντελεστές και τα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ να αναπροσαρμόσει προς τα πάνω το όριο της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Τα επιδόματα που κινδυνεύουν

Τα επιδόματα που κινδυνεύουν από τις νέες αυξημένες αντικειμενικές τιμές είναι μεταξύ άλλων:

  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Για να λάβει ένα νοικοκυριό την ενίσχυση θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
  • Το στεγαστικό επίδομα. Για τη χορήγηση του θα πρέπει μεταξύ άλλων η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος με ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ.
  • Το επίδομα θέρμανσης για το οποίο όμως με βάση το νέο καθεστώς τα όρια της συνολικής αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν στα 180.000 ευρώ από 130.000 για κάθε άγαμο και στα 300.000 ευρώ και από 250.000 για έγγαμο δικαιούχο.

Πέραν των επιδομάτων οι αντικειμενικές αξίες αποτελούν κριτήριο για την ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για άγαμο χωρίς παιδιά η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, για οικογένειες ή άλλα πολυπρόσωπα νοικοκυριά το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και έως ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ.

Επίσης η αύξηση των αντικειμενικών τιμών φέρνει ανατροπές και στην έκπτωση κατά 50% από τον ΕΝΦΙΑ που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς εκτός του εισοδηματικού ορίου θα πρέπει η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση